Ejer-og kontakt oplysninger
Hotel Ryttergården Aps.

Strandvejen 79
3700 Rønne
Tlf +45 5695 1913

sales@bornholmhotels.dk

CVR 26104998

Hotel Ryttergården Aps driver hoteller, Fredensborg Badehotel, Hotel GSH og Griffen Hotel & Wellness, alle hoteller er også kaldet Bornholm Hotels

Hotel Ryttergården Aps. (benævnes herefter Bornholm Hotels) er dataansvarlig.

Bornholm Hotels er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Persondatapolitik

Et af Bornholm Hotels overordnede mål er at opretholde et højt niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere –dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.
 
1. Dataansvarlig

Bornholm Hotels udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi leverer som hotelvirksomhed en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkårog betingelser.
Når du, ved bestilling af en eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Bornholm hotels, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Bornholm hotels

 2. Indsamling af personoplysninger

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til lovgivningen.

Grundlaget for behandlingen af dine oplysninger er primært aftalebaseret og vi indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af vores serviceydelser
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud fra os eller anmodes om en samarbejdsaftale
 • Ved tilmelding af vores nyhedsbreve
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere såsom bl.a. Facebook.  

Vi indsamler følgende personoplysninger 

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
 • Kreditkortoplysninger – eventuelt som garanti for din reservation
 • Demografiske oplysninger
 • Feedback via vores kundeundersøgelser
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give os personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn eller for at give os mulighed for at skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Særlige ønsker til værelset

Du har ret til at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering, hvis den ikke er korrekt, og du har også ret til at få slettet dine oplysninger i henhold til reglerne i Persondataloven.

Såfremt du ønsker adgang til de oplysninger, Bornholm Hotels har registret om dig, skal du rette henvendelse på mail sales@bornholmhotels.dkeller tlf. +45 5695 1913, dette gælder også hvis der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser eller ønske om at få slettet dine oplysninger..

3. Formålet med indsamlingen?

Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger Bornholm Hotels indsamler samt formålet med indsamlingen.

Vores formål med indsamling af personoplysninger kan være et eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring.
 • Administration af din relation til os – er  du er gæst, kontaktperson for et firma eller em agent.
 • Opfyldelse af lovkrav. 

Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige til disse formål

4. Hvis du ansøger om en stilling hos Bornholm Hotels

Når du søger en stilling hos Bornholm Hotels behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e- mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

De ansøgninger vi modtager og som ikke ansættes, opbevares ikke medmindre ansøgerne giver samtykke hertil.

Bornholm Hotels kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Der kan bl.a. være til fagforeninger, A-kasser eller kommunen.

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

5. Sikkerhed

Bornholm Hotels sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Vi benytter os af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Bornholm Hotels har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

For at kunne yde det højeste niveau af service deler Bornholm Hotels udvalgte personoplysninger blandt andet på din opfordring med eksterne leverandører såsom restauranter, cykeludlejning, eventbureauer med videre. Det kan være oplysninger om allergier, specielle ønsker til mad, handicap eller lignede.

Bornholm Hotels deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i koncernen. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig, uanset hvilket hotel eller hvilken afdeling du henvender dig til i Bornholm hotels.

Bornholm Hotels kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. Det kan være i forbindelse med uhensigtsmæssig adfærd på hotellerne eller Bornholm.  

Bornholm Hotels sletter dine personoplysninger, når Bornholm Hotels efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Bornholm Hotels kan linke til andre hjemmesider, som vi ikke administrerer. Hvis du klikker på et link, der fører til en tredjeparts hjemmeside, føres du til en side, Bornholm Hotels ikke har kontrol med. Læs derfor grundigt andre hjemmesiders fortrolighedspolitik. Bornholm Hotels er ikke ansvarlige for tredjeparters hjemmesider eller politikker

Vi opdaterer denne Persondatapolitik løbende.
Vi kan lejlighedsvis ændre vores fortrolighedspolitikker. I henhold til gældende lovgivning vil vi meddele dig om alle væsentlige ændringer i vores fortrolighedspolitik. Vi lægger også en opdateret udgave af fortrolighedspolitikken ud på vores hjemmeside. Tjek med jævne mellemrum vores hjemmeside for opdateringer.

6. Klage

Hvis du ønsker at klage over Bornholm Hotels behandling af dine personlige oplysninger kan dette ske ved at klage til Datatilsynet. DATATILSYNET, BORGERGADE 28, 1300 KØBENHAVN K, email: dt@datatilsynet.dk

Sidst opdateret 06.04.2018