Indsatsområder

 

LAG SjællandSyd støtter projekter der falder indenfor et af følgende indsatsområder

  1. Erhvervsudvikling

Projekter der skaber vækst, jobs, øget bæredygtig turisme og grøn omstilling.

  1. Udvikling af landsbyer og landdistrikter (rammevilkårsprojekter)

Projekter der sikre basale servicefaciliteter, øger landsbyens eller landdistriktets attraktivitet og derved begrænser fraflytning/øger tilflytning, udvikler kultur- og foreningsliv eller understøtter bæredygtig eller grøn omstilling. 

Erhvervsprojekter under indsatsområde 1 kan gennemføres i hele LAG SjællandSyds geografiske område. Rammevilkårsprojekter under indsatsområde 2 kan kun gennemføres i landsbyer under 3000 borgere og i landdistrikterne. Det er derfor ikke muligt at søge om gennemførelse af rammevilkårsprojekter i Strøby Egede, Store Heddinge, Haslev, Faxe, Næstved, Fensmark, Vordingborg, Præstø og Stege, da alle disse byer har mere end 3000 borgere.

Du kan læse mere om de to indsatsområder herunder mål og aktiviteter i udviklingsstrategien.  

LAG SjællandSyd kan indstilles projekter til tilsagn på op til 50% af de udgifter der er tilskudsberettigede. I vejledningen fremgår det hvilke udgifter der er tilskudsberettigede og hvilke der ikke er.

Udviklingsstrategi

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse vores udviklingsstrategi.

Vejledning

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse vejledningen

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

 

Rikke Sønder

Koordinator

TLF: 2896 2555

ris@dividendo.dk

LAG Sjællandsyd

 

LAG Sjællandsyd er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikter og lokalsamfund i Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

 Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte vores koordinator.

 Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

LAG Sjællandsyd


Tel.: 2896 2555
ris@dividendo.dk

Post og pakker kan sendes til;
LAG SjællandSyd
Ringstedgade 140
4700 Næstved

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook