Forstå processen

 

Har du en idé til et godt projekt indenfor det område der dækkes af LAG SjællandSyd, kan det være at du har mulighed for at søge om støtte hvis det understøtter vores udviklingsstrategi.

At søge og få udbetalt LAG-midler er en proces, der kan strække sig over flere år, og der stilles betydelige krav til ansøgeren. Det er derfor vigtigt at du orienterer dig grundigt i reglerne, inden du begynder at udfylde ansøgningen. Du har også mulighed for gå i dialog med et af bestyrelsesmedlemmerne eller vores koordinator. Jo tidligere i forløbet, jo bedre er muligheden for at sparre på projektidéen eller vejlede om ansøgningsforløbet.

LAG SjællandSyd offentliggør deres ansøgningsfrister på hjemmesiden. Ansøgninger modtaget efter fristen afvises. Det betyder at du skal søge igen, hvis du vil have ansøgningen behandlet i næste ansøgningsrunde.

Du kan med fordel indsende din ansøgning før fristen, da koordinator kan begynde at behandle den, når den er modtaget. Opdages der fejl eller mangler er det muligt at få ansøgningen tilbage, lave rettelser og genindsende inden fristen udløber. Tidligere erfaringer viser at der er mange henvendelser og vejledningsforløb lige op til fristerne. Er det tilfældet vil koordinator ikke have mulighed for at påbegynde en konkret behandling af din ansøgning inden fristens udløb.

Når ansøgningsfristen er udløbet, påbegyndes sagsbehandlingen. Når din ansøgning er behandlet, indstilles dit projekt til bestyrelsen. De træffer herefter beslutning om den skal modtage et afslag eller om den skal indstilles til et tilsagn. Normalt vil du som ansøger, få dage efter bestyrelsesmødet, modtage en besked om hvad bestyrelsen har besluttet vedrørende dit projekt.

Hvis bestyrelsen har besluttet at dit projekt skal indstilles til et tilsagn, kontrolleres ansøgningen igen, og her kan du blive bedt om at fremsende manglende bilag eller lign, som er nødvendige for at kunne indstille projektet. Herefter indstilles din ansøgning til tilsagn hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som laver en legalitetskontrol inden det endelige tilsagn, sendes til dig.

Når projektet er afsluttet, skal der indsendes en anmodning om udbetaling. Dette gøres i samme sted som du indsendte din ansøgning. Til anmodningen skal du vedhæfte alle fakturaer og dokumentation for at de er betalt. Der kan også være yderligere krav til materiale der skal indsendes. Dette vil fremgå af dit tilsagn.

Efter udbetalingsanmodningen er indsendt, gennemgår koordinator materialet. Koordinator skal derudover ud over besigtige dit projekt, hvorfor du vil blive kontaktet så der kan aftales et tidspunkt. Har koordinator konstateret at der mangler noget i din udbetalingsanmodning vil du ligeledes blive oplyst om dette, så du kan rette materialet inden projektet, indstilles til udbetaling hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Efter indstilling gennemfører Plan- og Landdistriktsstyrelsen igen en legalitetskontrol. Er alt i orden udbetales tilskuddet herefter til ansøgers NemKonto.       

Udviklingsstrategi

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse vores udviklingsstrategi.

Vejledning

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse vejledningen

Nyttige dokumenter

Du kan læse mere om LAG ordningen på Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

 

Rikke Sønder

Koordinator

TLF: 2896 2555

ris@dividendo.dk

LAG Sjællandsyd

 

LAG Sjællandsyd er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikter og lokalsamfund i Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

 Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte vores koordinator.

 Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

LAG Sjællandsyd


Tel.: 2896 2555
ris@dividendo.dk

Post og pakker kan sendes til;
LAG SjællandSyd
Ringstedgade 140
4700 Næstved

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook