Udbetalingsfasen

 

Din støtte kan først udbetales, når projektet er helt gennemført. Derfor er det vigtigt – allerede i ansøgningsfasen – at du får en plan for, hvordan du vil finansiere dit projekt i gennemførelsesfasen. Grundlæggende er der tre måder:

  • Egenfinansiering
    Du har selv penge til at finansiere projektet indtil udbetaling af støttebeløbet.
  • Medfinansiering
    Her betaler én eller flere tredjeparter forskellen mellem dit støttebeløb og totalomkostningen på dit projekt. Det kan fx være kommunen, en fond eller penge, du har fundraiset andetsteds.
  • Mellemfinansiering
    Du har ikke pengene til at kunne gennemføre projektet, så du får en anden part – fx et pengeinstitut eller kommunen – til ‘at lægge ud’. Herefter betaler du dem tilbage, når du får udbetalt dit støttebeløb. Du skal derfor senest 3 måneder efter udbetaling af midlerne dokumentere at have tilbagebetalt det lånte beløb til den mellemfinansierende part.

Støtte kan først udbetales, når projektperioden er slut. Den vil fremgå af dit tilsagnsbrev og være baseret på det, du har angivet i din ansøgning. Bliver du hurtigere færdig med dit projekt end forventet, kan du altid anmode om slutudbetaling før tid. Du skal blot tage fat i din koordinator, der så vil hjælpe dig med at skifte status i det digitale ansøgningssystem PROMIS.

I erhvervsprojekter, der har fået tilsagn om støtte på minimum 200.000 kr., kan du inden for selve projektperioden søge om en rateudbetaling på op til 80 % af støttebeløbet. Hvis det er nødvendigt med en rateudbetaling, skal du kontakte din koordinator så tidligt i processen som muligt.

Du skal være opmærksom på, at der i gennemsnit går et halvt år, fra du anmoder om slutudbetaling, til pengene står på din konto. Sagsbehandlingstiden afhænger bl.a. af, hvor gennemarbejdet din anmodning om slutudbetaling er.

Er det svært at få pengene udbetalt?

Hvis du overholder betingelserne i dit tilsagnsbrev, løbende udfylder dit bilagsskema og gemmer alle fakturaer og den underliggende betalingsdokumentation, så er du godt på vej til at kunne få udbetalt dit støttebeløb.

Læs mere om udbetaling under punkt 15 i vejledningen.

Du kan også blive hjulpet på vej af den lille guide om udbetaling, vi selv har lavet.

Nyttige dokumenter

Som potentiel ansøger er det en god idé at læse vores udviklingsstrategi og vejledningen fra Bolig- og Planstyrelsen.

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

 

Rikke Sønder

Koordinator

TLF: 2896 2555

ris@dividendo.dk

LAG Sjællandsyd

 

LAG Sjællandsyd er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikter og lokalsamfund i Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

 Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte vores koordinator.

 Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

LAG Sjællandsyd


Tel.: 2896 2555
ris@dividendo.dk

Post og pakker kan sendes til;
LAG SjællandSyd
Ringstedgade 140
4700 Næstved

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook