Søg tilskud

Ansøgning om tilskud skal indsendes elektronisk i ansøgningssystemet TAST SELV som udbydes af Landbrugsstyrelsen. Filer der skal vedhæftes ansøgningen indsendes i et selvstændigt appendix.

For at kunne søge skal du være oprettet med MitID og være tildelt brugerrettigheder fra den du søger på vegne af (virksomhed, forening eller lig.). 

Vær opmærksom på at Landbrugsstyrelsen i forbindelse med systemopdateringer kan lukke for brugeradgangen. Planlagte nedlukninger oplyses under driftsstatus på deres hjemmeside. Generelt anbefales det at ansøgerne afholder sig fra at udfylde ansøgningen den sidste dag, da systemet periodisk kan være ustabilt.

Kvikguide til Tast Selv

Som ansøger skal du logge dig ind på vegne af ansøger med MitID i systemet. Under fanebladet ”ansøg og indberet” klikkes der på den grønne boks med opret ansøgning. Herefter åbner der en liste med alle de ordninger der er åbne og derfor kan søges gennem TAST SELV lige nu.

LAG ordningen vælges. Herefter kommer der et nyt billede hvor du bliver bedt om at tilføje en sagspart. Som sagspart angives LAG SjællandSyd cvr nr. 43325620, klik på ”Næste” og vælg herefter opret skema. Efter få minutter er skemaet oprettet og du kan nu gå i gang med at udfylde det. Husk løbende at gemme skemaet mens du arbejder med det.

Mens du arbejder med skemaet, kan du kontakte koordinator hvis der opstår tvivl undervejs. Oplys hvilket faneblad og under hvilket punkt der er spørgsmål til. Koordinator har læseadgang til kladden og har også mulighed for at indsætte bemærkninger under de enkelte punkter undervejs i processen.

Vær opmærksom på at koordinator kun har mulighed for at give kommentarer indtil ansøgningen er godkendt (indsendt) af dig. Der er ligeledes erfaring for at mange henvender sig de sidste dage før ansøgningsfristen. Skulle der opstå en situation hvor der modtages flere henvendelser end der kan besvares, vil ansøgere der har henvendt sig først i ansøgningsrunden blive prioriteret.

Når du er tilfreds med ansøgningen, indsendes den ved at du trykker godkend og signere godkendelse med MitID. Når LAG SjællandSyd modtager ansøgningen sendes der en kvittering for modtagelsen.

LAG SjællandSyd har nu modtaget din ansøgning, men ikke dine bilag.

Kvikguide til appendix

Til ansøgningen vil der skulle vedhæftes forskellige bilag afhængig af hvilke type dit projekt er.  Disse bilag skal uploades i et appendix til din ansøgning. På ansøgningsskemaets sidste faneblad er der et link til appendix.  Når du har åbnet appendix skal du igen logge dig ind som ansøger med MitID. Klik på den grønne boks med ”start tilknytning af filer til LAG ansøgning”.

Det markeres at du er i gang med en projektansøgning og LAG SjællandSyd vælges fra listen. For at tilknytte dine bilag til den rigtige ansøgning i TAST SELV, bliver du bedt om at angive det journal nr. der er tildelt til dit ansøgningsskema i TAST SELV og den projekttitel som du har givet projektet.

Herefter udfyldes kontaktoplysningerne og de efterspurgte bilag vedhæftes inden der trykkes indsend. Når du har trykket indsend, kan der ikke vedhæftes flere filer.

Opdager du at du mangler at sende en fil, så kan koordinator sende appendix tilbage til dig så du kan vedhæfte det manglende materiale. 

Husk at TAST Selv og Appendix er to selvstændige systemer. Tjek derfor at du både har trykket godkend til ansøgningen inde i Tast Selv og trykket indsend i appendix når ansøgningen er klar til indsendelse. Godkendes der kun det ene sted modtager LAG SjællandSyd ikke alt materialet.

LAG Sjællandsyd

Rikke Sønder
Koordinator
Tlf: 2896 2555

ris@dividendo.dk

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

 

Rikke Sønder

Koordinator

TLF: 2896 2555

ris@dividendo.dk

LAG Sjællandsyd

 

LAG Sjællandsyd er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikter og lokalsamfund i Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

 Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte vores koordinator.

 Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

LAG Sjællandsyd


Tel.: 2896 2555
ris@dividendo.dk

Post og pakker kan sendes til;
LAG SjællandSyd
Ringstedgade 140
4700 Næstved

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook